Monday, October 31, 2011

, (untuk teman yang jauh)

,
perhentian sementara
persinggahan rasa
satu fasa
untuk kita
sebelum menyambung
perjalanan
dan langkah-langkah jiwa
yang telah sekian lama
bermula